Amb la col·laboració de tots, farem que la nostra Associació d’Antics Alumnes estigui més viva que mai.

 

 

Estimats companys:

Hem d’estrènyer els nostres Vincles després del Retrobament.

Com ja sabreu la pàgina web de l’Associació funciona des de fa ja uns quants anys amb resultats satisfactoris pel que fa a la recerca i retrobament entre antics companys de curs o promoció, cosa que ens enorgulleix profundament a tots; doncs no té cap altre objectiu que aquest; tots sabem que és així perquè ens ho feu saber en els vostres correus electrònics o en les vostres cartes o simplement ens ho comuniqueu quan ens veiem, normalment el dia de l´Antic Alumne.

El manteniment i desenvolupament del portal dels antics alumnes s’emporta el gruix del nostre pressupost anual, amb l’esforç econòmic important  per a poder editar la nostra revista EStamos de tant en tant, doncs la seva publicació és superior a la meitat dels ingressos anuals pressupostats, fet que impossibilita una constància assegurada de la seva publicació. A través de la revista i de portal web procurem proporcionar un valor afegit al fet ser antic alumne de l’Escola Pia de Sarrià, cal tenir molt en compte que és un benefici que a l´Associació costeja amb la col·laboració econòmica de tots els socis.

El nostre pressupost és molt ajustat pels objectius i idees que volem realitzar i tampoc podem fixar una quota social molt elevada pel grau d’injustícia que comportaria, que una part dels antics alumnes “regalessin” a l’altra part d’antics alumnes un portal a Internet, un Butlletí EStamos, una sèrie d’activitats, etc.. Així doncs, les quotes són força minses per mantenir un mínim de despeses, que per mínimes que són, fan que la valoració monetària, en el seu conjunt, de les idees que volem dur a terme superin el pressupost d’ingressos de cada any. Per això ens cal prioritzar i ordenar aquelles activitats que creiem seran més ben rebudes i amb major nombre de participants.

Es per això que et sol·licito valoris tot l’esforç que hem dut a terme, els projectes que ja hem anunciat per aquest any 2007: permetre que els antics alumnes ens vinculem professionalment: metges, advocats, economistes, comerciants, etc. Podem aconseguir que la marca “Escola Pia de Sarrià” pugui ser una realitat, refermant el vincle després del retrobament. Per altra banda, volem crear una base dades de mestres en actiu, que han plegat o que s’han jubilat, per tal de ser localitzables pels seus antics deixebles, fet que permetrà un nou retrobament i un nou vincle. Cal destacar que ambdós idees provenen de companys que ho van suggerir en el fòrum del portal web i, finalment, hem desenvolupat aquestes suggeriments per la seva importància.

Per dur a terme els reptes que ens hem fixat enguany i realitzar el manteniment  de la nostra Associació requerim el teu ajut econòmic. Necessitem de la teva col·laboració econòmica. La quota social per aquest any 2007 serà de 29 euros i de 14,5 per les 5 promocions més joves, encara que tenim una quota voluntària on qui vulgui pot auto incrementar-se la quota social. Pots donar-te d'alta com a soci en la teva fitxa personal a la web emplenant les dades bancàries.

Ajuda'ns! Et necessitem! Comptem amb tu!

Agraint-te de nou i de tot cor la teva col·laboració i el teu ajut, com sempre que tinc una oportunitat per fer-ho, m'acomiado molt atentament.
Rep una forta abraçada.

Josep Romagosa Lluch.
Tresorer